Zapraszamy serdecznie na jubileusz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Wydział Teatru Tańca w Bytomiu!
Uwaga! Wydarzenie biletowane – bilety na 20 grudnia:
https://bilety.teatrrozbark.pl/index.php/repertoire.html…
Zachęcamy do świętowania z Wydziałem już od 18 grudnia. Więcej informacji na temat jubileuszu:
http://www.ast.bytom.pl/…/obchody-jubileuszowe…/…
Program wydarzenia w Rozbarku:
20 grudnia (środa) | Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark | wydarzenie biletowane
19:00 – 19:30 | pokaz egzaminu z przedmiotu Taniec fizyczny | Scena
Opieka pedagogiczna: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska
Występują: Maria Błęka, Gabriela Chojecka, Joanna Dębska, Andżelika Fafanów, Aleksandra Heral, Magdalena
Kawecka, Michał Konopka, Marika Kornacka, Antoni Kudelko, Sandra Marmon, Adrianna Mrowiec, Szymon Szymański, Aniela Turkot, Justyna Taborska, Zofia Wojtkowska, Zofia Żwirblińska
Opis: Przedmiot taniec fizyczny w swojej nazwie nawiązuje do teatru fizycznego- nurtu w teatrze, w którym dramaturgia spektaklu wynika z fizyczności ruchu i fizycznej ekspresji ciała aktora. Teatr ten łączy często odległe tradycje wykonawcze, jak sztuka tańca, sztuka mimu, teatr uliczny, teatr ruchu, teatr gestu, performans, sztuki wizualne, happening oraz tradycje XX-wiecznej awangardy teatralnej, inspirowane obrzędowością obecną w japońskim teatrze nō, tańcu na Bali czy w Meksyku. Elementami wyróżniającymi teatry tego nurtu są nieprzeciętna fizyczna sprawność aktorów, często rozwijana latami przez grupowy i indywidualny trening aktorski, odrzucenie tekstu literackiego lub scenariusza na rzecz wytwarzania i opowiadania treści poprzez fizyczne działania wykonawców, podejmowanie estetycznego i fizycznego ryzyka, poddawanie aktora ekstremalnym wyzwaniom fizycznym, celowe fizyczne oddziaływanie na widownię. Każdy komunikat wychodzi od ciała wykonawcy, zarówno gest, ruch, działanie czy głos i każdy wraca do ciała i w nim rezonuje. Głównym celem przedmiotu taniec fizyczny będzie pogłębienie wiedzy i świadomości ciała oraz jego możliwości ruchowych i wyrazowych poprzez intensywną praktykę cielesną.
Czas trwania: 30 min
30 minut przerwy, w tym czasie pokaz piosenki w kawiarni Rozbarku pod opieką pedagogiczną mgr Ewy Zug.
20:05 – 20:45 | LEKKER | Scena
Reżyseria, koncept i choreografia: Marika Kornacka
Występują: Andżelika Fafanów, Michał Konopka, Adrianna Helena Mrowiec, Artur Gołuch, Joanna Dłużniewska, Natalia Koper, Patryk Sojka, Zofia Żwirblińska
Opis: Panie świata! Jako, że Twoją świętą wolą było wysłuchać moich błagań
I pozwolić mi wyjść na świat, zatem proszę Cię, drogi Boże,
Nie pozwól mi krzywdzić więcej mojej mamy, ukochany Boże!
Wszechmocny mój obrońco, człowieka chronisz przed wszelkim złem.
Chroń także mnie, umiłowany Boże, abym przedwcześnie jej nie straciła.
Dodaj siły i mocy wszystkim mym członkom, bym była zdrowa, a od mojej matki
Oddal wszystkie złe czyny przeze mnie spowodowane, które skazują ją na płacz. Boże mój! Panie mój! Mój ojciec to gnój, ty nigdy przy nim nie stój! Ale wybacz mu, kiedy będzie w niebie u Ciebie. A memu ciału daj czas na odzyskanie sił, jako że dzieciństwo było dla mnie czymś złym. Nie pozwól mi postradać zmysłów i wysłuchaj wszystkiego, o co proszę. Miej baczenie nade mną, nad moją matką i też moim ojcem, który nigdy nie był ojcem, daj mu siły ku pomocy! Drogi Boże! Raz jeszcze Cię proszę, nie opuszczaj mnie za me czyny złe. Pozwól mi rozwijać się. Wspieraj me siły i zdrowie. Amen
Czas trwania: 40 min
10 minut przerwy
21:00 – 21:30 | Ciało | Scena
Reżyseria: Wera Makowskx
Choreografia: Magdalena Kawecka
Muzyka: Kamil Tuszyński
Występują: Magdalena Kawecka, Wioletta Maciejewska (film)
Film: Mateusz Rzońca
Opis spektaklu:
Tematem projektu jest standaryzacja kobiecego ciała w przestrzeni publicznej i świecie sztuki. Emerytowana tancerka klasyczna, Violetta Maciejewska oraz Magda Kawecka, dwudziestoczteroletnia tancerka, jej była uczennica, którą Violetta uczyła od dziecka, spotykają się po latach na scenie, by wymienić się swoimi doświadczeniami na temat postrzegania ciała oraz pasji do tańca. Wychodząc od wspomnienia lekcji tańca obie kobiety starają się wytworzyć wspólny choreograficzny układ, dając do zrozumienia, że ruch wykracza poza sztywne ramy techniki i opiera się przede wszystkim na emocjonalności.
Magdalena Kawecka: „Ciało jest związane z pamięcią. Doprowadzone do granic możliwości, pozostawione własnej sile fizycznej i tej mentalnej. Gonią demony to ciało. Najpierw młodości, ulotnej, trudnej, borykającej się co krok z ogromem doskonalenia. Nie przestajesz biec, bo zaraz za rogiem dopada Cię przemijająca data ważności, używalności nerwów, mięśni, kości i serducha. Chcemy tylko latać, od dziecka marzymy by latać.”
Czas trwania: 30 min
21 grudnia (czwartek) | Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark | wydarzenie
biletowane
19:00 – 19:40 | MeatGirls | Scena
Reżyseria i choreografia: Piotr Sędkowski
Choreografia: Dominika Wiak
Dramaturgia: Marcin Miętus
Scenografia: Jerzy Basiura, Witold Kawecki
Występują: Magdalena Kawecka, Adrianna Mrowiec
Opis: MeatGirls to spektakl/instalacja/obiekt performatywny zbudowany wokół tematu ciała ludzkiego (dokładnie ciała kobiety) wrastającego w kanon piękna i sprzężonych z tym procesów wewnętrznych. Jak wygląda ciało wchodzące w społeczne formy, ale pozbawione swojego społecznego wyglądu? Jak przebiega
proces wymiany miedzy świadomym i ukrytym (między ukazywanym i wypieranym) i jak przenieść go na scenę? Czy taki proces kończy się zwycięstwem, którejś ze stron? Na te i inne pytania chcieliśmy odpowiedzieć sobie tworząc transowy utwór MeatGirls.
Czas trwania: 40 min
15 minut przerwy
20:00 – 20:30 | To nie jest śmieszny spektakl | Scena
Koncepcja i wykonanie: Joanna Dębska, Aleksandra Heral, Szymon Szymański, Aniela Turkot
Opis: Aktorzy wychodzą na proscenium, starsza kobieta wychodzi z siebie i krzyczy. Wchodzi pielęgniarka. Kłaniają się. Pielęgniarka chowa pieniądze za stanik. Andriej pochlipuje jak małe dziecko. Pauza. Katarzyna powoli wraca do siebie. Katarzyna się śmieje. Starsza kobieta patrzy na zegarek. Pielęgniarka wychodzi.
Katarzyna bierze rękę Andrieja w swoja rękę. Patrzy mu w oczy. Długa pauza. Andriej wchodzi do pokoju, siada na kanapie obok Katarzyny. Starsza kobieta odwróciła się od nich i płacze. Pielęgniarka wychodzi w prawej ręce trzyma cieniutką teczkę z papierami.
Czas trwania: 30 min
10 minut przerwy
20:35 – 20:45 | less my softly my dear octopus | Scena
Koncepcja, wykonanie: Zofia Żwirblińska
Opis: My dear octopus, I would like to thank you for being there for me. I may not tell you this often, but I
admire you so much. You often give me strength, I know I can rely on you. I like it when you get thoughtful,
underwater you have such beautiful colors. When you leave for a while I miss you very much. I wish we were
inseparable. Please don’t change. Love
Czas trwania: 9 minut
20:55 – 22:00 | Oficjalne zakończenie obchodów i jam taneczny | Scena
Szczegóły wydarzenia
BILETY
OD 30 ZŁ
Szczegóły wydarzenia