Bytomska szkoła baletowa działa od 1946, kształcąc kolejne pokolenia tancerzy przygotowanych do pracy na scenach  baletowych w Polsce i na świecie.

Absolwenci odnajdują się w projektach związanych z tańcem współczesnym. Podstawowym jednak zadaniem jest codzienna, systematyczna nauka tańca klasycznego. Sukces każdego ucznia kończącego naukę w zawodzie tancerza jest wypadkową wielu czynników: ogromnego zaangażowania nauczycieli, talentu i pracowitości oraz determinacji  i wsparciu rodziców.

Niezwykle ważnymi wydarzeniami są koncerty szkolne, podczas których pokazywane są układy, wariacje, tańce grupowe i indywidualne: urokliwy i klimatyczny koncert Bożonarodzeniowy, wiosenny koncert dyplomowy oraz wieńczący coroczną pracę koncert wszystkich uczniów. Koncerty te odbywają się zazwyczaj na gościnnej i zaprzyjaźnionej scenie Opery Śląskiej, której zespół baletowy zasilają od lat absolwenci szkoły. Bliska współpraca z Operą Śląską jest podstawą szkolnej działalności scenicznej. Obie placówki wspólnie przez lata organizowały najważniejszą w regionie imprezę, jaką jest Gala Baletowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, a uczniowie szkoły często angażowani są do projektów i spektakli baletowych, np. do „Dziadka do orzechów” czy „Don Kichota”. Praktyka sceniczna jest istotnym elementem kształcenia młodych tancerzy, bo pozwala na obycie się ze specyfiką występów scenicznych, opanowanie tremy i pokazanie się szerszej publiczności. Mając to na uwadze, szkoła współpracuje również z Operą Wrocławską. Zaangażowanie w duże, ogólnopolskie projekty  takie jak „Niepodległa” czy polsko – japoński „Młody Duch Tańca” służy nie tylko rozwojowi  uczniów, ale jest sposobem na promocję Bytomia, szkoły i tańca.

Pragnienie ciągłego rozwoju, poszukiwanie nowych dróg i dążenie do realizacji ambitnych planów zaowocowało współpracą z międzynarodowymi i krajowymi ośrodkami oraz placówkami oświatowymi związanymi ze sztuką taneczną.

Miarą sukcesów są między innymi konkursy baletowe. Uczniowie szkoły baletowej biorą udział we wszystkich ważnych konkursach tanecznych w kraju. Prezentują się też
w konkursach i koncertach baletowych poza granicami Polski – występowali w Paryżu, Lyonie, Pilznie, Rydze, Wiedniu, Kyoto, Tokio czy Osace. Wśród wielu konkursów warto wymienić ten, który organizowany jest od lat przez bytomską szkołę. Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej. Jego wyjątkowość polega na tym, że prezentowane choreografie są przygotowywane przez uczniów i są wynikiem twórczych poszukiwań młodych choreografów.

Bytomska Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa kształci wszechstronnych, otwartych i odważnych artystów, a swą ofertą edukacyjną odpowiada na potrzeby współczesnego rynku baletowego.

Szczegóły
Szczegóły
Wydarzenia
Zapraszamy do wzięcia udziału!
01.03.2024
01:00
Harmonogram wydarzeń 20 marca:           9:00 >>> 12:00 >>> 15:00 W tych godzinach będziemy rozpoczynać spacer po szkole – odwiedzimy kostiumerię, gabinet charakteryzacji, poznamy tajniki sali baletowej, zajrzymy na lekcję tańca do klas starszych i młodszych oraz pokażemy kilka innych...
Czekamy na dziewczynki i chłopców w wieku lat 7, których zapraszamy do rozpoczęcia edukacji w szkole baletowej - w klasie I wczesnoszkolnej...
Bezpłatne