Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą swym zasięgiem dzieci i młodzież szkół podstawowych, szkół średnich,  przedszkoli. Tygodniowo organizujemy czas wolny ponad 1330 uczestnikom, zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastycznych, muzycznych, wokalnych, , tanecznych, sportowych,modelarskich i naukowych.
Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu oparta jest na pracy kół zainteresowań tworzących:

10 pracowni

82 koła zainteresowań.

Celem naszej pracy jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, pasji, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Placówka nasza realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne we współpracy z rodzicami, szkołami oraz środowiskiem lokalnym. Zajęcia organizowane w MDK nr 2 cieszą się dużym zainteresowaniem, a efektem tego jest aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego naszych uczestników w miłej atmosferze, pod okiem kompetentnych, przychylnych i otwartych nauczycieli. Placówka nasza zachęca, umożliwia i przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych i rekreacyjno-sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

MDK nr 2 jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Modelarskiego-największej imprezy w Polsce i drugiej w Europie, prócz tego organizujemy następujące konkursy i zawody:

„Motyw miłości w piosence obcojęzycznej”,

„Motyw miłości w piosence polskiej”- konkurs wokalny o zasięgu wojewódzkim,

Mistrzostwa Śląska Rugby Tag,

Indywidualne Mistrzostwa w Szachach chłopców i dziewcząt z okazji 11 listopada,

Ogólnopolski Turniej Puchar Polski OYAMA PFK – OYAMA TOP,

Zawody OYAMA KARATE „O NAGRODĘ BYTOMSKIEGO GÓRNIKA”,

Wojewódzki konkurs twórczości plastycznej „Moja ulubiona pora roku”,

Wojewódzki  Zajączkowy Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców klas V.

Szczegóły
Godziny pracy
 • Dni robocze
  7:00-20:00
 • Sobota
  7:00-14:00
Szczegóły
Godziny pracy
 • Dni robocze
  7:00-20:00
 • Sobota
  7:00-14:00