Opera Śląska w Bytomiu to najstarszy teatr operowy w powojennej Polsce. Twórcą instytucji był światowej sławy śpiewak – Adam Didur. Dzięki jego autorytetowi i talentom teatr bytomski zyskał w krótkim czasie opinię pierwszej sceny operowej w kraju oraz tytuł „kuźni talentów”. W Bytomiu debiutowali m.in.: Bogdan Paprocki, Romuald Tesarowicz, Anna Lorenc, Jolanta Wrożyna, Wiesław Ochman.

Dorobek Opery Śląskiej to około 300 premier oper, operetek i baletów – niejednokrotnie wyróżnianych nagrodami artystycznymi. Zaprezentowano tu dzieła polskie obejmujące całokształt dorobku operowego Stanisława Moniuszki, utwory K. Szymanowskiego, L. Różyckiego, W. Rudzińskiego, J.A. Maklakiewicza, J. Świdra, R. Twardowskiego i T. Bairda. Ponadto repertuar obejmuje znaczną liczbę oper W.A. Mozarta, najważniejsze dzieła G. Verdiego, niemal całą twórczość G. Pucciniego i wiele dzieł reprezentatywnych dla XX wieku.

Opera Śląska w Bytomiu gościła m.in. w Niemczech i we Włoszech, Holandii, Belgii i Danii, Francji, Hiszpanii, na Ukrainie i w Czechach. Jako jedyna scena operowa w Polsce odbyła dwukrotnie tournée po kontynencie amerykańskim prezentując “Halkę” Moniuszki na scenach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zespół Opery Śląskiej w Bytomiu dokonał wielu nagrań płytowych, także nagrodzonych Złotą i Platynową Płytą (Carmina Burana, Nabucco, Najpiękniejsze arie operowe i inne).

Od 1979 roku Opera Śląska jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura promującego talenty młodych śpiewaków.

Siedzibą bytomskiej Opery jest zabytkowy gmach teatru miejskiego, zbudowany w stylu neoklasycystycznym w latach 1899-1901, wg projektu berlińskiego architekta Aleksandra Böhma. Obiekt ten wiąże w bryle dwa, wcześniej osobne, gmachy. Od roku 1977 uznany za zabytkowy.

Szczegóły
Szczegóły