Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu działa w mieście już ponad 60 lat. Przez te wszystkie lata, najważniejszym dla nas celem było kształtowanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a także wyzwolenie w nich fantazji, wyobraźni czy kreatywności.

Od samego początku działalności staramy się stworzyć uczestnikom zajęć jak najlepsze warunki i możliwości samorealizacji poprzez sztukę, sport czy inne aktywne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy kształtować w młodzieży odpowiednie postawy wobec sztuki, życia, samego siebie oraz wobec drugiego człowieka.

Uczestnicy pracowni mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach, wykładach, warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem naszych pracowników – artystów sztuk wizualnych, teatralnych, tanecznych i muzycznych, sportowców, pedagogów z zakresu plastyki, muzyki, teatru lub tańca.

Młodzież może także uczestniczyć w imprezach takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje, happeningi lub wręcz sama je organizować.

Ważnym elementem rozwoju młodego człowieka jest wymiana doświadczeń. Dlatego staramy się współpracować z innymi placówkami zarówno w kraju jak i zagranicą. Jesteśmy członkiem kilku międzynarodowych organizacji, dzięki czemu nasza młodzież ma szansę wyjazdu na międzynarodowe obozy, warsztaty i imprezy kulturalne.

Szczegóły
Godziny pracy
  • Dni robocze
    9:00-19:00
Szczegóły
Godziny pracy
  • Dni robocze
    9:00-19:00