W sierpniu 2023 roku, zostanie zaprezentowana ekspozycja planszowa przygotowana przez Bibliotekę Śląską. Tematyką wystawy jest przyłączenie części Górnego Śląska w 1922 roku do państwa polskiego. W trakcie ekspozycji zostaną zaprezentowane archiwalne fotografie, unikatowe dokumenty rękopiśmienne, a także prasa z epoki – zarówno miejscowa, jak i ogólnopolska – szczegółowo relacjonująca wszystkie wydarzenia związane z przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski i uroczystościami, które odbywały się od czerwca do sierpnia w różnych miejscach Katowic.

Szczegóły wydarzenia
WYDARZENIE
BEZPŁATNE
KONTAKT
WYDARZENIE
BEZPŁATNE
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia