Warsztaty Archi – przygody to cykl zajęć dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, podczas których podejmiemy tematy związane z postrzeganiem otoczenia, skalą i proporcjami, kolorem i światłem, materiałami i ich właściwościami, rodzajami konstrukcji, makietami i rysunkami architektonicznymi, a także ładem przestrzennym i naszym na niego wpływem.
Naszym przewodnikiem i mentorem będzie architekt Szymon Rendchen. Koordynatorką działania w Pałacu jest Katarzyna Michalska.
Zajęcia będą się dobywały codziennie od 10:00 do 13:00 w terminie od 3 do 8 lipca.
Dołożymy wszelkich starań aby był to czas przygody, poznawania i odkryć 🙂
Każdy z warsztatów dotyczyć będzie innego obszaru:
1. przybliżenie pojęć związanych z architekturą, pracą projektantów (urbanistów, architektów, architektów krajobrazu, projektantów wnętrz i wzornictwa) i wykonawców;
2. spacery badawcze w najbliższej okolicy;
3. uświadomienie związku budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia; nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali i tworzenia kompozycji przestrzennych na płaszczyźnie oraz w przestrzeni trójwymiarowej;
4. poznanie różnorodności i właściwości materiałów oraz surowców
(naturalnych i wtórnych), a także podstawowych rodzajów konstrukcji (np szkieletowa, monolityczna, modułowa prefabrykowana);
5. rola światła i związanych z nim zjawisk w architekturze;
6. oddziaływanie kolorów, wpływ na samopoczucie, atmosfera przestrzeni, relacja światło – kolor; odczucia barwne; harmonia; zanieczyszczenie wizualne (np. agresywne reklamy, nadmiar światła sztucznego); kolory materiałów naturalnych;
7. poznanie relacji między rysunkiem i makietą a obiektem zrealizowanym, przedstawianie obiektów w formie graficznej i przestrzennej. Szkic, perspektywa, rysunek techniczny, rzut;
8. odpowiedzialność za otaczającą przestrzeń; poznanie mechanizmów partycypacji społecznej; architektura zrównoważona, kształtowanie przestrzeni przyjaznej człowiekowi i naturze.
Zajęcia DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Archi-przygody Narodowe Centrum Kultury
Koszt udziału dziecka w cyklu 6 spotkań wynosi 60 zł i stanowi koszt poczęstunku oraz napojów.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: k.michalska@palacwmiechowicach.pl
Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły wydarzenia
BILETY
OD 60 ZŁ
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia