Wykład na temat strojów ludowych rodzin rozbarskich wraz z ich prezentacją.

29 września (piątek), godz. 17:00
Uczestnicy spotkania nie tylko zobaczą z bliska rozbarskie stroje ludowe, ale też wysłuchają, jak społeczność fundacji dba o podtrzymanie tradycji.

Fundacja Rozbark, której podstawowym założeniem jest inicjowanie i popieranie wszelkiej działalności społecznej i kulturalnej na terenie dzielnicy Bytomia — Rozbarku. Swoją misją obejmują wszystkich mieszkańców. Dzieciom z dzielnicy proponują rozwijanie własnych zainteresowań artystycznych podczas organizowanych zajęć. Wspólne wyjazdy młodych mieszkańców Rozbarku służą budowaniu między nimi więzi koleżeństwa, przyjaźni oraz poczucia wspólnoty. Organizują również spotkania i wycieczki dla seniorów, których niezwykle ceną i często korzystają z ich wiedzy i doświadczeń życiowych. Szczególne miejsce w ich działaniach zajmują osoby niepełnosprawne. Wiele inicjatyw kierowanych jest właśnie do nich.

* Bilet na wykład upoważnia do wejścia na Koncert Chóru „Halka” z Piekar Śląskich, który odbędzie się 29 września (piątek) o godzinie 18:15 w sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły wydarzenia
Bilety
OD 5 ZŁ
KONTAKT
Bilety
OD 5 ZŁ
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia