Uczestniczki w trakcie zajęć stworzą swój „portret wewnętrzny”, wykorzystując malarstwo gestu, jako formę twórczej ekspresji. Dzięki temu uzewnętrznią swoje emocje, przenosząc je na papier, czy też płótno malarskie. Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności werbalizowania własnych uczuć i nastrojów przy pomocy działań kolorystycznych. Malarstwo gestu pozwoli nam sięgnąć do pokładów swojej kreatywności i podzielić swoimi emocjami.

Sala: Antresola

Szczegóły wydarzenia
BILETY
10,-
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia