Domu Kultury nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 12 w Bytomiu.

9 września (sobota) godz. 11.00 sala kameralna Młodzieżowego

WSTĘP WOLNY

Zaproszeni goście do wspólnego czytania to pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu, pracownicy bytomskich instytucji kultury oraz przedstawiciele ngo i środowisk artystycznych w naszym mieście.

Po odczytaniu fragmentów tekstu “Nad Niemnem” zostanie zaprezentowany występ uczestników zajęć w MDK nr 1 w Bytomiu. Koncepcja ruchu tanecznego (w choreografii Magdaleny Futrzyk) przeplatanego z narracją aktorów (w reżyserii Danuty Szymczyk) i nagraniami cytatów w tle. Inspiracją jest cytat: W każdej fali powietrza, światła, woni, w każdym kamyku przydrożnym i każdej trawie polnej, w liniach każdego ludzkiego oblicza i westchnieniu każdej piersi ludzkiej tkwi cząstka duszy świata, niewidzialnymi nićmi połączona z duszą artysty i w ruch ją wprawić mogąca.

Oprawą wydarzenie będzie wystawa cyjanotypii botanicznych autorstwa Elizy Flaszewskiej inspirowana zielnikami “Kwiatowe” tworzonymi przez Elizę Orzeszkową. Wystawa towarzysząca wydarzeniu przedstawiona będzie w gmachu MDKu.

Wydarzenie zostało objęte:
Honorowym patronatem Pary Prezydenckiej
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia
Patronatem Medialnym Życia Bytomskiego
Organizatorami są:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu

Szczegóły wydarzenia
Szczegóły wydarzenia