Warsztaty aktorskie 16+ dla licealistów, studentów i dorosłych.
 
Warsztaty masterclass z reżyserem i performerem, byłym tancerzem Teatru Rozbark Piotrem  Mateuszem Wachem będą dotyczyć  zagadnienia kreacji postaci w oparciu o działania ruchowe /  performatywne / taneczne. W ramach zajęć uczestnicy poznają  narzędzia pracy nad tekstem  literackim w celu jego przetworzenia w działania sceniczne. Poznają strategie dramaturgiczne, których Wach używa w pracy z aktorami w swoich spektaklach. Warsztat skierowany zarówno dla osób początkujących lub chcących spróbować  swoich sił  w aktorstwie performatywnym, studentów Wydziału Teatru Tańca. 
 
Zalecany wygodny, luźny ubiór, obuwie zmienne oraz butelka wody.
Na warsztaty proszę  przygotować  jeden utwór literacki (wiersz, fragment prozy, monologu, reportażu) wydrukowany na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt. Proszę  zabrać  dowolne narzędzia do pisania.
Podczas zajęć  obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 
 
Piotr Mateusz Wach  
Student   reżyserii   Akademii   Sztuk   Teatralnych   im. Stanisława Wyspiańskiego   w   Krakowie. 
Absolwent   Wydziału Teatru   Tańca AST w Bytomiu (2015) oraz   Letniej Międzynarodowej Akademii  Sztuk  Pięknych  i Mediów  w  Wenecji  (kierunek  choreografia  i  performance  -(2017). 
Pracował   jako  aktor,  performer  i  choreograf w Polsce i za  granicą .  Jest  także  wykładowcą akademickim  krakowskiej  AST  –  przedmiot  performance  i  praktyki  performatywne  na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. 
 
Wach określa się jako ekspresjonistę nowej fali tworzącego teatr na przecięciu performansu, choreografii i radykalnych strategii dramaturgicznych. Jego zainteresowania oscylują wokół intermedialności sztuki, autonomii języka i wielopoziomowych konstrukcji dramaturgicznych. Tematycznie krąży wokół irracjonalności i brutalności egzystencji ludzkiej. Ma obsesję detalu. Lubi niejednoznaczność w twórczości, jak błądzenie między jawą a snem. 
Nagrody:
Grand Prix 21. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku za Rytuał  23 albo obrazy ze śmierci wodza (2017) 
Nagroda „Shaking The Walls” za  Sen Kalibana (2019)
Nagroda „Złota Czacha”  za  Ryszard. Ciało z gniewu (2015)
Złota Maska  Woj.  Śląskiego za choreografię  do spektaklu Heimsuchung/Nawiedzenie (2013)
Stypendysta  Prezydenta  Miasta  Krakowa  (2023),  Prezydenta  Miasta Wrocławia  (2021),  Marszałka 
Województwa  Śląskiego  (2015),  a  także  dwukrotny  stypendysta  Alternatywnej  Akademii  Tańca 
(2018, 2019) realizowanej przez Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk w Poznaniu.
Szczegóły wydarzenia
BILETY
OD 160 ZŁ
Szczegóły wydarzenia