Już 10 września o godzinie 12.30 zapraszamy na oprowadzanie „Ślad pokoleń. Dziedzictwo bytomskiej społeczności żydowskiej w świetle zachowanych wspomnień”, które poprowadzi dr Joanna Lusek z Działu Historii MGB. Wstęp wolny. 

Punktem odniesienia dla rozważań na temat dziedzictwa społeczności żydowskiej w Bytomiu będą prezentowane na wystawie „Ślad pokoleń. Od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu” obiekty, związane z  historiami bytomskich Żydów – rodzin, które zamieszkiwały w mieście od pokoleń oraz tych, dla których Bytom stał się po II wojnie światowej miejscem docelowym, ale także dla tych, których los związał z Bytomiem tylko na chwilę, dla których stał się przystankiem w ich dalszej drodze.

Przedstawiciele społeczności żydowskiej niezwykle mocno zaznaczyli swoją obecność w społecznym, gospodarczym czy kulturalnym życiu Bytomia (jako członkowie stowarzyszeń i towarzystw, donatorzy fundacji stypendialnych czy inspiratorzy akcji charytatywnych i pomocowych). Zostali w historię miasta wpisani również poprzez dramatyczne wydarzenia bezpośrednio poprzedzające i następujące po sobie w latach II wojny światowej, a także w okresie powojnia, naznaczonego koniecznością asymilacji w nowej rzeczywistości. Wybrane historie, m.in. Maxa Taua, Rolfa Kralovitza, Benachema Barucha Marcha, rodzin Richterów, Taterków czy Lomnitzów, przedstawione zostaną podczas oprowadzania przez pryzmat zachowanych relacji i wspomnień oraz dostępnych materiałów archiwalnych.

Oprowadzanie odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2023. 

Szczegóły wydarzenia
BILETY
BEZPŁATNE
KONTAKT
BILETY
BEZPŁATNE
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia