Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na historyczny spacer śladami bytomskiej społeczności żydowskiej, który będzie okazją do podróży pomiędzy warstwami historii oraz do refleksji nad przenikaniem pamięci i rolą dziedzictwa w życiu ludzi tworzących dawną i dzisiejszą specyfikę Bytomia. Spacerując dobrze znanymi ulicami i placami, odkryjemy ich nieznaną historię, spróbujemy odtworzyć topografię miejsc związanych z bytomską społecznością żydowską oraz poznamy osoby czy całe rodziny, o których pamięć przechowują mury ponadstuletnich kamienic.

„Spacer śladami żydowskich mieszkańców Bytomia” odbędzie się w niedzielę 8 października o godzinie 12.30. Zbiórka na placu Jana III Sobieskiego 2. Wstęp 2 zł. Bilety do nabycia w kasie biletowej MGB. Spacer poprowadzi Magdalena Pospieszałowska z Działu Edukacji.

Pamięć o przeszłości to nie tylko poświęcenie należnej uwagi czy oddanie hołdu tym, którzy byli tu przed nami, to także klucz do pełniejszego i bardziej świadomego życia w teraźniejszości – do lepszego zrozumienia miejsca, w którym żyjemy i które każdego dnia opowiada nam swą historię.

Bytom jest miastem o długiej i bogatej historii, miejscem, w którym spotykały się religie, kultury oraz ludzie o otwartych umysłach. Społeczność żydowska mniej więcej od połowy XIX wieku brała czynny udział w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym miasta, stanowiąc ważną i znacząca grupę w jego wielokulturowej tkance. Choć ślady tej obecności nie są wyraźnie zaznaczone w przestrzeni miejskiej, a przepiękna synagoga zniknęła z miejskiego krajobrazu w 1938 roku – jeżeli wiemy, gdzie szukać i jak patrzeć, możemy odnaleźć fascynujące opowieści o ludziach i wydarzeniach – fragmentach mozaiki tworzącej niezwykłą historię miasta. Dzięki odkrywaniu historii indywidualnych, osadzonych w bardzo konkretnym przestrzennym i historycznym istnieniu, zbliżymy się do zrozumienia charakteru miasta, a także jego obecnego kształtu.

Szczegóły wydarzenia
BILETY
OD 2 ZŁ
KONTAKT
BILETY
OD 2 ZŁ
KONTAKT
Szczegóły wydarzenia