Warsztaty skupiać się będą na działaniach aktorskich, muzycznych (wokalno-impostacyjnych) oraz ruchowych (taneczno-rytmicznych). Celem warsztatów będzie pobudzenie wyobraźni dzieci oraz poszerzenie spektrum ich możliwości pracy z ciałem w szerokim jego ujęciu. Cielesność przedstawiona będzie jako nośnik wewnętrznej emocjonalności, wyrażający się poprzez ekspresję ruchową i głosową. Narzędziami, które posłużą nam w dążeniu do wytyczonych założeń będą ćwiczenia:

wokalne/impostacyjne – doskonalące walory głosowe;
wokalno-rytmiczne – nastawione na muzyczną pracę z tekstem oraz szafowaniem różnorodnymi rytmicznymi formami jego ujęcia;
świadomości przestrzeni, poczucia rytmu i jego możliwości;
taneczno-rytmiczne – nakierowane na wzmocnienie koordynacji ciała,
aktorskie – służące wykorzystaniu zebranych umiejętności w celu realizacji wytyczonych założeń poszczególnych scenek, zadań aktorskich.
Wszystkie te ćwiczenia oscylować będą wokół formy energicznej zabawy pobudzającej do otwartości, spontaniczności oraz przekraczania własnych barier. Wszystkie one dążyć będą do ukazania ciała jako spektrum niezliczonych możliwości oraz jako narzędzia o ogromnym potencjale. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli jego uczestnikom odkrywać siebie, a tym samym poszerzać własną samoświadomość.
Prowadzenie: Julia Lewandowska.

Pierwsze bezpłatne, poglądowe zajęcia Teatralno-aktorskie odbędą się 6 września.
Pierwsze płatne zajęcia Teatralno-aktorskie odbędą się zgodnie z umową 20 września.

Szczegóły wydarzenia
BILETY
OD 150 ZŁ
Szczegóły wydarzenia