Muzeum Górnośląskie, którego początki sięgają 1910 roku, od ponad stu lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz dzieła sztuki. Zbiory poszczególnych działów należą do najliczniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w kraju. Muzeum mieści...
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, od ponad 30 lat ulokowane w sercu poprzemysłowego Bytomia na Górnym Śląsku, prowadzi długofalowe działania krytyczne, społeczne i edukacyjne. Program Kroniki realizowany jest poprzez wystawy, projekty angażujące społeczność lokalną, działania w przestrzeni publicznej, rezydencje artystyczne, działalność...
Bytomskie Centrum Kultury jest największą instytucją kulturalno-społeczną w Bytomiu. Misją BECEK-u jest promowanie i aranżowanie działań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych, opartych na diagnozie lokalnej społeczności. Liczne projekty współtworzone są z mieszkańcami miasta, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. W ramach...
Bytomska szkoła baletowa działa od 1946, kształcąc kolejne pokolenia tancerzy przygotowanych do pracy na scenach  baletowych w Polsce i na świecie. Absolwenci odnajdują się w projektach związanych z tańcem współczesnym. Podstawowym jednak zadaniem jest codzienna, systematyczna nauka tańca klasycznego. Sukces...
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej miasta poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł oraz zasobów wiedzy utrwalonych i rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych nośnikach. Świadomi rangi tych powinności chcemy, zgodnie...